Tìm hiểu kì thi đánh giá tư duy

Tìm hiểu kỳ thi đánh giá tư duy

Thi Đánh giá tư duy là gì? Cấu trúc đề thi Đánh giá tư duy? Thời gian làm bài thi ĐGTD, có bao nhiêu đợt thi, thi ĐGTD ở đâu....
Xem thêm

Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGTD là gì, Đề thi đánh giá tư duy cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...