Đề thi đánh giá tư duy

Đề thi đánh giá tư duy

Đề thi ĐGTD Đại học Bách khoa Hà Nội tất cả các năm 2024, 2023, 2022, 2020 bao gồm đề thi chính thức, minh họa, các đợt thi thử đánh giá tư duy có đáp án. Đề luyện thi Đánh giá tư duy các phần Tư duy toán học, Tư duy đọc hiểu, Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.
Xem thêm

Trang thông tin mới nhất năm 2024 về kì thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp trả lời rõ ràng tất cả câu hỏi như: Thi ĐGTD là gì, Đề thi đánh giá tư duy cấu trúc thế nào, gồm bao nhiêu phần, thời gian thi, thời gian mỗi phần, mỗi câu bao nhiêu điểm, lịch thi khi nào, thi ở đâu...